Skip to content

 

  

Zarządzenie nr 46 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 10 grudnia 2004r.

w sprawie: ustalenia cennika za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych w mieście i gminie Witnica.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. ztn.) oraz art. 2 ust 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 23 poz. 295 z 2000r. z późn. zm .) zarządza się co następuje: 

§ 1. Wprowadza się cennik za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych w mieście i gminie Witnica stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, będący integralną częścią zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 CENNIK OPŁAT CMENTARNYCH CMENTARZY KOMUNALNYCH MIASTA I GMINY WITNICA

 

 

Kwota

brutto

   

Miasto

Gmina

I

Wykup miejsca na 20 lat

  1. Grób pojedynczy

  2. Grób dziecka ( do 6 łat)

  3. Grób rodzinny (podwójny)

  4. Grobowiec rodzinny (za każde miejsce)

  5. Grób murowany na urnę

  6. Grób murowany na urnę rodzinną

  7. do poz. 1-6 opłata jednorazowa z tytułu

      utrzymania cmentarza i korzystania ze źródeł wody

150

60

300

300

150

300

268

75

30

150

150

75

150

128

 

     

II

Rezerwacja jednego miejsca

50

50

 

Opłata dotyczy rezerwacji miejsca do pochówku

 

 

 

bezterminowo i jest bezzwrotna .Przed pochówkiem

 

 

 

należy wnieść opłatę na 20 lat

 

 

III

Opłata na następne 20 lat

 

 

 

1. Grób pojedynczy

150

75

 

2. Grób dziecka (do 6 lat)

60

30

 

3. Grób rodzinny (podwójny)

300

150

 

4. Grobowiec rodzinny ( za każde miejsce)

300

150

 

5. Grób murowany na urnę

150

75

 

6. Grób murowany na urnę rodzinną

300

150

 

7. do poz. 1-6 opłata jednorazowa z tytułu

268

128

 

utrzymania cmentarza i korzystania ze źródeł wody

 

 

IV

Opłaty za uzyskanie zezwolenia na roboty

 

 

 

1. Ustawienie nagrobka

 

 

 

a) Grób dziecka

20

20

 

b) Grób osoby dorosłej

50

50

 

c) Grobowiec

50

50

 

2. Renowacja nagrobka

20

20

 

3. Ułożenie kostki z kostki lub płytek

50

50

 

4. Ustawienie krawężników

50

50

V

Opłata za wjazd dla zakładów pogrzebowych

50

50

VI

Inne opłaty

 

 

 

1. Kaplica ( opłata za dobę)

50

 

 

2. Wjazd na cmentarz pojazdami

 

 

 

a) do 3,5 ton ciężaru całkowitego

50

50

 

b) powyżej 3,5 ton ciężaru całkowitego

100

100

 

c) osobowe

50

50

 

d) osobowe z przyczepą towarową

50

50

 

3. Wyznaczenie miejsca pochówku

50

50

 

4. Sporządzenie odpisu lub duplikatu dokumentu

10

10